Hoeksche Waard

Deze Energieke Regio bevindt zich in de tweede projectfase, waarin bedrijven en maatschappelijke organisaties advies krijgen van lokaal geselecteerde en door Stichting Energieke Regio begeleide onafhankelijke adviseurs. U kunt zich als deelnemer aanmelden bij de hieronder vermelde regiocoördinator.

Lokale regiocoördinator:
Samenwerkende Gemeenten Hoeksche Waard, mevr. Ilse Voogt (I.Voogt@cromstrijen.nl en 088 647 10 28)
Rabobank Het Haringvliet, dhr. Sytze Stins (Sytze.Stins@rabobank.nl en 0613 365992)

Lokale participanten:
Samenwerkende Gemeenten Hoeksche Waard, mevr. Ilse Voogt (I.Voogt@cromstrijen.nl en 088 647 10 28)
Rabobank Het Haringvliet, dhr. Sytze Stins (Sytze.Stins@rabobank.nl en 0613 365992)
Hoeksche Waard Duurzaam, dhr. Henk van den Berg (info@hoekschewaardduurzaam.nl en 0653 720731)

Stichting Energieke Regio:
dhr. Jaap Willem Eijkenduijn (jweijkenduijn@energiekeregio.nl en 0653 159 175)

In verband met de aangescherpte privacyregels zijn de gegevens van onze deelnemers tijdelijk van de website verwijderd.