Noord-Veluwe

Deze Energieke Regio bevindt zich in de opstartfase. In deze fase wordt een lokale projectorganisatie opgezet, waarna we op zoek gaan naar de eerste 10-15 bedrijven en maatschappelijke organisaties die zich willen laten adviseren door lokaal geselecteerde en door Stichting Energieke Regio begeleide onafhankelijke adviseurs. U kunt zich als deelnemer aanmelden bij de hieronder vermelde regiocoördinator.

Lokale regiocoördinator:
Regio Noord-Veluwe en IGEV, dhr. Simon Miske (smiske@regionoordveluwe.nl) en 06 1001 4702

Lokale participanten:
NVOO, dhr. Ronald Cleijsen (rc@wive-techniek.nl)
ODNV, de heren Paul van Liempt (p.vanliempt@odnv.nl) en Raymond Sleegers (r.sleegers@odnv.nl)
Rabobank Noord-Veluwe, dhr. Hubald van Ark (Hubald.van.Ark@rabobank.nl en 06 1076 7287)
Rabobank Randmeren
VNO-NCW Midden, dhr. Herald Immink

Stichting Energieke Regio:
dhr. Menno van Luijn: (menno@greenancy.nl en 06 1355 6926)

In verband met de aangescherpte privacyregels zijn de gegevens van onze deelnemers tijdelijk van de website verwijderd.

Ermelo, Nederland
Showing 1 results