Zeeland

Deze Energieke Regio bevindt zich in de tweede projectfase, waarin bedrijven en maatschappelijke organisaties advies krijgen van lokaal geselecteerde en door Stichting Energieke Regio begeleide onafhankelijke adviseurs. U kunt zich als deelnemer aanmelden bij de hieronder vermelde regiocoördinator.

Lokale regiocoördinator:
dhr. Leon Blokland: (lblokland@energiekeregio.nl en 06 505 24 775)

Lokale participanten:
Rabobank Walcheren/Noord-Beveland
Rabobank Oosterschelde
Stichting FoodDelta Zeeland

Stichting Energieke Regio:
dhr. Leon Blokland: (lblokland@energiekeregio.nl en 06 505 24 775)

In verband met de aangescherpte privacyregels zijn de gegevens van onze deelnemers tijdelijk van de website verwijderd.

Zeeland, Nederland
Showing 1 results