Energielabel C kantoren – de stand van zaken

Per 1 januari 2023 moeten alle kantoren in Nederland die groter zijn dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Op basis van schatting door RVO zijn er zo’n 96.000 kantoren. Hiervan zijn er naar verwachting zo’n 62.000 kantoren die moeten voldoen aan de label-C-verplichting. Uit recente cijfers blijkt dat 44% van deze label-C-plichtige kantoren een…