Verkenning EnergyHub

Aalten / Dinxperlo

Samenwerken aan verduurzaming

Welkom op de enquête pagina voor Aalten verkenning van een collectief energiesysteem op twee bedrijventerreinen in Aalten en Dinxperlo. Bedankt dat je de moeite hebt genomen om de vragenlijst te openen. Scrol naar beneden voor de vragen.

Het project ‘Energiek Aalten-Dinxperlo’, uitgevoerd door adviseurs van CCS Energieadvies en de Stichting Energieke Regio in samenwerking met ondernemers, richt zich op de (collectieve) verduurzaming van bedrijventerreinen ‘t Broek in Aalten en De Rietstap in Dinxperlo.

Door de groeiende druk op het elektriciteitsnetwerk door de energietransitie is actie nodig om te voorkomen dat dit een belemmering vormt voor de bedrijfsvoering van ondernemingen. De gemeente Aalten neemt het initiatief met het project ‘Energiek Aalten-Dinxperlo’ om energiestromen en mogelijkheden te inventariseren en deze samen met ondernemers om te zetten in een plan van aanpak.

We staan op het punt om collectieve energie-scenario’s te ontwikkelen om gezamenlijk stappen te zetten naar duurzamere bedrijventerreinen. We onderzoeken manieren waarop ondernemers kunnen worden ondersteund bij verduurzaming, zoals aanpassingen aan panden en bedrijfsprocessen, en collectieve oplossingen zoals opslagsystemen en onderling energie delen.

Uw deelname biedt de kans om samen te sparren met energieadviseurs, collega-ondernemers, de gemeente en andere belanghebbenden. Tijdens het project zullen kennissessies worden georganiseerd en bieden energieadviseurs advies op maat voor uw bedrijf. We begrijpen dat u druk bent met uw onderneming, maar uw input is essentieel. Samen kunnen we een positieve verandering bewerkstelligen en een duurzame toekomst voor onze bedrijventerreinen realiseren.

Vul de enquête in om uw input te geven en laat energieadviseurs u ondersteunen bij het verduurzamen van uw bedrijf. De resultaten worden vertrouwelijk verwerkt en tijdens een informatiebijeenkomst gepresenteerd. We hopen op uw positieve reactie en kijken ernaar uit om samen te werken aan de verduurzaming van onze bedrijventerreinen.

Bedankt voor het invullen van de enquête
Energiek Aalten-Dinxperlo

Enquête vragen


Heb je vragen bij invoer? Mail ons op mijn.info@energiekeregio.nl of bel op werkdagen tussen 9-17 uur naar 0187 603918.