Smart Energy Hub

Drechtsteden – 1

Een samenwerking van

Welkom op de pagina voor het aanleveren van je gegevens

Als deelnemer aan het project “Smart Energy Hub Drechtsteden – 1” heb je ervoor gekozen om ons te voorzien van alle relevante informatie voor een grondige analyse van jouw energieverbruik. Deze informatie is van belang voor zowel het heden als de toekomst. Om op optimaal gebruik van je beschikbare elektrische aansluiting te kunnen blijven rekenen willen we daarom naast actuele data ook de effecten, als gevolg van toekomstige uitbreidingen, zoveel als mogelijk in deze analyse meenemen.

Hoe gedetailleerder je de gegevens aan ons verstrekt, des te nauwkeuriger ons advies kan zijn.

We begrijpen dat het soms uitdagend kan zijn om de gevraagde informatie te verzamelen maar informatie welke niet direct voorhanden is kan eventueel ook iets later aangeleverd worden. Probeer in ieder geval zoveel als mogelijk de essentiële gegevens in één keer aan te leveren.

Om het je zo gemakkelijk mogelijk te maken adviseren wij je:

  1. Hieronder eerst kennis te nemen van de verschillende categorieën zodat je een idee hebt wat er gevraagd wordt.
  2. Vervolgens eerst zoveel als mogelijk, alle info bij elkaar te verzamelen.
  3. En dan stapsgewijs alles zo compleet mogelijk in te vullen en te verzenden.

We verzekeren je dat we de verstrekte informatie strikt vertrouwelijk behandelen. Alleen adviseurs die bij het adviesproces betrokken zijn, zullen toegang hebben tot deze gegevens. 

 

Namens project Smart Energy Hub Drechtsteden – 1
Bedankt voor het aanleveren
Stichting Energieke Regio

Toelichting op de benodigde gegevens

1. Algemene bedrijfsgegevens

Soort bouw
Keuzemenu:
 – Bestaande bouw
 – Nieuwbouw
 – Monumentaal pand

Wat is de functie van het bedrijfspand?
Keuzemenu (meerdere opties mogelijk)
 – Kantoor
 – Opslag, Overslag
 – Productie
 – Iets anders (graag toelichting in opmerkingen-veld)

Bedrijfsgegevens
 – Bedrijfsnaam
 – Ben u eigenaar of huurder van het pand? (Eigenaar/Verhuurder, Eigenaar/Huurder, Huurder)
 – Type bedrijf: ( Maatschappelijk vastgoed, Zakelijk vastgoed, Anders)
 – KvK-nummer:
 – Straat / Nummer / Toevoegsel
 – Postcode / Plaats

Contactpersoon
 – Voornaam / Tussenvoegsel / Achternaam
 – Telefoonnummer / E-mailadres

2. Energieleverancier en netbeheerder

Een kopie van je laatste jaarfactuur van je energieleverancier.
 – Document uploaden

Een kopie van je laatste termijnfactuur van je energieleverancier.
 – Document uploaden

Een kopie van je leveringsovereenkomst van netbeheerder
 – Document uploaden

Een kopie van je terugleverovereenkomst (ATO) van netbeheerder
 – Document uploaden

Het huidige aardgasverbruik per jaar, eventueel beschikbare kwartierdata, eventueel uitgesplitst in gebouwgebonden aardgasverbruik en aardgasverbruik voor proces
 – Document(en) uploaden

3. Inkoop van Energie

De kwartier- of uurwaarden van de inkoop van elektriciteit en gas over 2022:
Dit betreft documenten die aantonen welke kwartier- en uurwaarden u heeft ingekocht over het gehele jaar. Als 2022 geen representatief jaar was, dan mag het ook een ander jaar zijn.
 – Als je meerdere aansluitingen hebt, lever het dan graag per aansluiting aan
 – Document(en) uploaden

Lukt het niet en heb je hulp nodig bij dit onderwerp? Geef nadat je algemene bedrijfsgegevens hebt ingevuld (dan hebben we gelijk je contactgegevens) vervolgens aan bij stap 2 dat je hulp nodig hebt door op de blauwe knop te drukken.

4. Huidige zonnepanelen

Heb je al zonnepanelen?
Keuzemenu:
 – Ja
 – Nee

Als je zonnepanelen hebt dan graag ook onderstaande vragen beantwoorden.

Wanneer onderstaande installatiegegevens niet (volledig) te achterhalen zijn dan ook graag onderstaande document(en) uploaden:
 – Offerte van de installateur waarvoor opdracht is gegeven en/of een opleverrapport.

Dak waarop ze geïnstalleerd zijn:
Keuzemenu (meerdere opties mogelijk):
 – Plat dak
 – Schuin dak (optie tot aangeven helling van het dak in graden)

Oriëntatie zonnepanelen:
Keuzemenu:
 – Symmetrische opstelling (op twee zijden gericht)
 – Rijopstelling (ook opgeven welke richting: west, zuidwest, zuid, zuidoost, oost)
 – Anders, namelijk…

Totaal aantal Wattpiek geïnstalleerd:
 – …. Wp

Vermogen omvormer(s):
 – ….kW

Kwartierwaarden van brutoproductiemeter (BPM) en van teruglevering:
 – Document(en) uploaden

5. Nieuwe zonnepanelen

Zijn er voornemens om (extra) zonnepanelen te gaan plaatsen?
Keuzemenu:
 – Ja
 – Misschien
 – Nee

Indien er (misschien) voornemens zijn om (extra) zonnepanelen te gaan plaatsen, dan ook onderstaande vragen beantwoorden.

Is er al een offerte of berekening:
 – Ja
 – Nee
(indien met ja beantwoord, dan ook offerte/berekening uploaden)

Dak waarop ze geïnstalleerd worden:
Keuzemenu (meerdere opties mogelijk):
 – Plat dak
 – Schuin dak (optie tot aangeven helling van het dak in graden)

Oriëntatie zonnepanelen:
Keuzemenu:
 – Symmetrische opstelling (op twee zijden gericht)
 – Rijopstelling (ook opgeven welke richting: west, zuidwest, zuid, zuidoost, oost)
 – Anders, namelijk…

Totaal aantal Wattpiek:
 – …. Wp

Vermogen omvormer(s):
 – ….kW

6. Huidige laadpalen

Heb je al laadpalen?
Keuzemenu:
 – Ja
 – Nee

Als je al laadpalen hebt, dan ook onderstaande antwoorden beantwoorden.

Geïnstalleerd totaal vermogen laadpalen:
 – …kW

Laadverbruik per jaar:
 – …kW

Offerte van de installateur waarvoor opdracht is gegeven en/of een opleverrapport:
 – Document(en) uploaden

7. Nieuwe laadpalen

Zijn er voornemens om (extra) laadpalen te plaatsen?
Keuzemenu:
 – Ja
 – Misschien
 – Nee

Indien er (misschien) voornemens zijn om (extra) laadpalen te gaan plaatsen, dan ook onderstaande vragen beantwoorden.

Is er al een offerte of berekening:
 – Ja (zie A.)
 – Nee (zie B.)

A. Indien er een offerte of berekening aanwezig is

Het te installeren totaal vermogen van de laadpalen:
 – …kW

Het te verwachten laadverbruik per jaar:
 – …kW

B. Indien er een nog GEEN offerte of berekening aanwezig is

Wanneer je van plan bent laadpalen te gaan plaatsen geeft dan aan voor hoeveel auto’s / andere elektrische voertuigen. Dan maken wij een indicatieve berekening van het realistische vermogen en verbruik.

Aantal elektrische personenauto’s:
 – …

Aantal elektrische bedrijfswagens:
 – …

Aantal andere elektrische voertuigen:
 – …

8. Beleid en toekomstig energieverbruik

Eventuele beleidsstukken m.b.t. elektrificatie, energiebesparing, reductie van CO2-uitstoot, etc.
 – Document(en) uploaden

Eventuele groeiplannen die invloed hebben op het energieverbruik en de mogelijkheid om energie op te wekken
 – Document(en) uploaden

9. Mobiliteit

Eventuele mobiliteitsplannen of -gegevens, waarin we kunnen vinden hoeveel km er nu gereden wordt, of dat met personenauto’s, vrachtauto’s of andere voertuigen is, en welk percentage daarvan elektrisch is, met een doorkijk hoe zich dat gaat ontwikkelen.
 – Document(en) uploaden

10. Energieopslag

Maak je gebruik van energie opslag in accu’s?
Keuzemenu:
 – Ja
 – Nee

Overweeg je om zelf te investeren in accu-opslag?
Keuzemenu:
 – Ja
 – Nee

Ben je geïnteresseerd om eventueel te participeren in een gezamenlijke accu-opslag?
Keuzemenu:
 – Ja
 – Nee

11. Windenergie

Maak je gebruik van eigen windenergie opwek?
Keuzemenu:
 – Ja
 – Nee

Overweeg je om zelf te investeren in opwek van windenergie?
Keuzemenu:
 – Ja
 – Nee

Ben je geïnteresseerd om eventueel te participeren in een gezamenlijke opwek van windenergie, in welke vorm dan ook?
Keuzemenu:
 – Ja
 – Nee

Bij iedere categorie is ook de mogelijkheid aanwezig een opmerking/toelichting toe te voegen.

Aanleveren gegevens


Heb je vragen bij invoer? Mail ons op mijn.info@energiekeregio.nl of bel op werkdagen tussen 9-17 uur naar 0187 603918.