Smart Energy Hub

De Hoogerwerf – Hoeksche Waard

Een samenwerking van

Welkom op de pagina voor het aanleveren van je gegevens

Als deelnemer aan het project “Smart Energy Hub – De Hoogerwerf – Hoeksche Waard” heb je ervoor gekozen om ons te voorzien van alle relevante informatie voor een grondige analyse van jouw energieverbruik. Deze informatie is van belang voor zowel het heden als de toekomst. Wil je nu en in de toekomst je elektrische aansluiting optimaal benutten en kansen én belemmeringen op tijd in beeld hebben?
Lever dan de verbruiksdata van het afgelopen jaar aan, maar deel ook je toekomstplannen. Dan nemen we de effecten van je toekomstige energiebesparing, opwekking en uitbreidingsplannen mee in jouw analyse.

Hoe gedetailleerder je de gegevens aan ons verstrekt, des te nauwkeuriger ons advies kan zijn.

We begrijpen dat het soms uitdagend kan zijn om de gevraagde informatie te verzamelen maar informatie welke niet direct voorhanden is kan eventueel ook iets later aangeleverd worden. Probeer in ieder geval zoveel als mogelijk de essentiële gegevens in één keer aan te leveren.

Om het je zo gemakkelijk mogelijk te maken adviseren wij je:

 1. Hieronder eerst kennis te nemen van de verschillende categorieën zodat je een idee hebt wat er gevraagd wordt.
 2. Vervolgens eerst zoveel als mogelijk, alle info bij elkaar te verzamelen.
 3. Let op: de kwartier- of uurwaarden van de elektriciteitsinkoop + gasinkoop van het laatste volledige jaar zijn essentieel voor een goede analyse.
  • Alleen als je een “grootverbruikaansluiting” hebt kan je deze dataset bij je meetbedrijf opvragen/downloaden. Doe dit eerst voordat je begint.
  • Heb je een “kleinverbruikaansluiting” dan kan deze vraag overgeslagen worden.
  • Hoe bepaal ik het type aansluiting?
  • Heb je hulp nodig bij het opvragen van de kwartier- of uurwaarden?
   Vul dan je algemene en contactgegevens in bij de 1ste stap en ga dan door naar de 2e stap. Hier kan je aangeven dat je hulp nodig hebt en vervolgens op de blauwe knop klikken om dit aan te vragen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.
 4. Heb je de kwartier- of uurwaarden van de elektriciteitsinkoop + gasinkoop ontvangen of is het niet van toepassing omdat je een kleinverbruikaansluiting hebt, dan kan je stapsgewijs alles zo compleet mogelijk in vullen en verzenden.

We verzekeren je dat we de verstrekte informatie strikt vertrouwelijk behandelen. Alleen adviseurs die bij het adviesproces betrokken zijn, hebben toegang tot deze gegevens.

 

Namens project Smart Energy Hub – De Hoogerwerf – Hoeksche Waard
Bedankt voor het aanleveren
Stichting Energieke Regio

Toelichting op de benodigde gegevens

1. Algemene bedrijfsgegevens

Soort bouw
Keuzemenu:
 - Bestaande bouw
 - Nieuwbouw
 - Monumentaal pand

Wat is de functie van het bedrijfspand?
Keuzemenu (meerdere opties mogelijk)
 - Kantoor (als hoofdfunctie)
 - Opslag en/of overslag (eventueel met ondergeschikt kantoor)
 - Productie (eventueel met ondergeschikt kantoor)
 - Iets anders, namelijk.. (graag toelichting in opmerkingen-veld)

Bedrijfsgegevens
 - Bedrijfsnaam
 - Ben je eigenaar of huurder van het pand? (Eigenaar/Verhuurder, Eigenaar/Huurder, Huurder)
 - Type bedrijf: ( Maatschappelijk vastgoed, Zakelijk vastgoed, Anders)
 - KvK-nummer:
 - Straat / Nummer / Toevoegsel
 - Postcode / Plaats

Contactpersoon
 - Voornaam / Tussenvoegsel / Achternaam
 - Telefoonnummer / E-mailadres

2. Kwartier- of uurwaarden uploaden

De kwartier- of uurwaarden van de inkoop van elektriciteit en gas over het laatste volledige kalenderjaar:
Dit betreft documenten die laten zien welke kwartier- en uurwaarden je hebt ingekocht over het gehele jaar. Als het laatste jaar geen representatief jaar was, dan mag het ook een ander jaar zijn.
 - Als je meerdere aansluitingen hebt, lever het dan graag per aansluiting aan
 - Document(en) uploaden

Lukt het niet en heb je hulp nodig bij dit onderwerp? Geef nadat je algemene bedrijfsgegevens hebt ingevuld (dan hebben we gelijk je contactgegevens) vervolgens aan bij stap 2 dat je hulp nodig hebt door op de blauwe knop te drukken.

Welk aanvoer-temperatuurniveau, warmtebehoefte is er m.b.t. de huidige bedrijfsvoering?
Keuzemenu:
 - Zeer lage temperatuur (ZLT) : 10 - 30 ℃
 - Lagetemperatuur (LT) : 30 - 55 ℃
 - Midden temperatuur (MT) : 55 - 75 ℃
 - Hoge temperatuur (HT) : > 75 ℃
 - Stoom

3. Inkoop en terugleveren energie

Wij verzoeken je de onderstaande jaarcijfers in te vullen:
- Ingekochte elektra
- Opgewekte elektra
- Terug geleverde elektra
- Gebouw gebonden gasverbruik
- Proces gebonden gasverbruik

Wij verzoeken je de onderstaande aansluit- en transportovereenkomst (ATO) gegevens in te vullen:
- Verbruik
- Invoeding

Daarnaast vragen wij de onderstaande documenten te uploaden (nodig voor eventuele controle):
- Kopie van je laatste jaarfactuur van je energieleverancier.
- Kopie van je laatste termijnfactuur van je energieleverancier.
- Kopie van je leveringsovereenkomst van netbeheerder.
- Kopie van je terugleverovereenkomst (ATO) van netbeheerder.

4. Huidige zonnepanelen

Heb je al zonnepanelen?
Keuzemenu:
 - Ja
 - Nee

Als je zonnepanelen hebt dan graag ook onderstaande vragen beantwoorden.

Wanneer onderstaande installatiegegevens niet (volledig) te achterhalen zijn dan ook graag onderstaande document(en) uploaden:
 - Offerte van de installateur waarvoor opdracht is gegeven en/of een opleverrapport.

Dak waarop ze geïnstalleerd zijn:
Keuzemenu (meerdere opties mogelijk):
 - Plat dak
 - Schuin dak (optie tot aangeven helling van het dak in graden)

Oriëntatie zonnepanelen:
Keuzemenu:
 - Symmetrische opstelling (op twee zijden gericht)
 - Rijopstelling (ook opgeven welke richting: west, zuidwest, zuid, zuidoost, oost)
 - Anders, namelijk...

Totaal aantal Wattpiek geïnstalleerd:
 - .... kWP

Vermogen omvormer(s):
 - ....kW

Kwartierwaarden van brutoproductiemeter (BPM) en van teruglevering:
 - Document(en) uploaden

5. Nieuwe zonnepanelen

Zijn er voornemens om (extra) zonnepanelen te gaan plaatsen?
Keuzemenu:
 - Ja
 - Misschien
 - Nee

Indien er (misschien) voornemens zijn om (extra) zonnepanelen te gaan plaatsen, dan ook onderstaande vragen beantwoorden.

Is er al een offerte of berekening:
 - Ja
 - Nee
(indien met ja beantwoord, dan ook offerte/berekening uploaden)

Dak waarop ze geïnstalleerd worden:
Keuzemenu (meerdere opties mogelijk):
 - Plat dak
 - Schuin dak (optie tot aangeven helling van het dak in graden)

Oriëntatie zonnepanelen:
Keuzemenu:
 - Symmetrische opstelling (op twee zijden gericht)
 - Rijopstelling (ook opgeven welke richting: west, zuidwest, zuid, zuidoost, oost)
 - Anders, namelijk...

Totaal aantal Wattpiek:
 - .... kWP

Vermogen omvormer(s):
 - ....kW

6. Huidige laadpalen

Heb je al laadpalen?
Keuzemenu:
 - Ja
 - Nee

Als je al laadpalen hebt, dan ook onderstaande antwoorden beantwoorden.

Geïnstalleerd totaal vermogen laadpalen:
 - ...kWh

Laadverbruik per jaar:
 - ...kWh

Offerte van de installateur waarvoor opdracht is gegeven en/of een opleverrapport:
 - Document(en) uploaden

7. Nieuwe laadpalen

Zijn er voornemens om (extra) laadpalen te plaatsen?
Keuzemenu:
 - Ja
 - Misschien
 - Nee

Indien er (misschien) voornemens zijn om (extra) laadpalen te gaan plaatsen, dan ook onderstaande vragen beantwoorden.

Is er al een offerte of berekening:
 - Ja (zie hieronder bij A.)
 - Nee (zie hieronder bij B.)

A. Indien er een offerte of berekening aanwezig is

Het te installeren totaal vermogen van de laadpalen:
 - ...kWh

Het te verwachten laadverbruik per jaar:
 - ...kWh

B. Indien er nog GEEN offerte of berekening aanwezig is

Wanneer je van plan bent laadpalen te gaan plaatsen geef dan aan voor hoeveel auto’s / andere elektrische voertuigen. Dan maken wij een indicatieve berekening van het realistische vermogen en verbruik.

Aantal elektrische personenauto's:
 - ...

Aantal elektrische bedrijfswagens:
 - ...

Aantal andere elektrische voertuigen:
 - ...

8. Beleid en toekomstig energieverbruik

Dit gaat over toekomstplannen, beleid m.b.t. elektrificatie, energiebesparing, reductie van CO2-uitstoot, etc. Eventuele groeiplannen die invloed hebben op het energieverbruik en de mogelijkheid om energie op te wekken.

Om lange termijn toekomstige scenario’s te kunnen berekenen ontvangen we ook graag deze informatie. Geef kort in eigen woorden aan wat je plannen zijn.

9. Mobiliteit

Eventuele mobiliteitsplannen of -gegevens, waarin we kunnen vinden hoeveel km er nu gereden wordt, of dat met personenauto’s, vrachtauto’s of andere voertuigen is, en welk percentage daarvan elektrisch is, met een doorkijk hoe zich dat gaat ontwikkelen.
 - Document(en) uploaden

10. Energieopslag

Maak je gebruik van energie opslag in accu’s?
Keuzemenu:
 - Ja
 - Nee

Overweeg je om zelf te investeren in accu-opslag?
Keuzemenu:
 - Ja
 - Nee

Ben je geïnteresseerd om eventueel te participeren in een gezamenlijke accu-opslag?
Keuzemenu:
 - Ja
 - Nee

11. Windenergie

Maak je gebruik van eigen windenergie opwek?
Keuzemenu:
 - Ja
 - Nee

Overweeg je om zelf te investeren in opwek van windenergie?
Keuzemenu:
 - Ja
 - Nee

Ben je geïnteresseerd om eventueel te participeren in een gezamenlijke opwek van windenergie, met bijvoorbeeld windvangers, kleine windmolens of in welke vorm dan ook?
Keuzemenu:
 - Ja
 - Nee

Bij iedere categorie is ook de mogelijkheid aanwezig een opmerking/toelichting toe te voegen.

Aanleveren gegevens


Heb je vragen bij invoer? Mail ons op mijn.info@energiekeregio.nl of bel op werkdagen tussen 9-17 uur naar 0187 603918.