Hoe kunnen we u helpen bij het verduurzamen?

Bij Stichting Energieke Regio staan de behoeften en de doelstellingen van uw organisatie centraal. Daarnaast gaan we uit van de wettelijke eisen die van toepassing zijn op uw organisatie. Dit betekent in de praktijk dat wij ons inzetten om u van A tot Z te helpen bij het maken van de juiste keuzes om energie te besparen en te voldoen aan wet- en regelgeving. Wij zijn onafhankelijk van leveranciers, installateurs, aannemers en andere uitvoerende partijen en denken daarom vanuit uw perspectief.

Ook kunnen wij u helpen met het zelf opwekken van duurzame energie met bijvoorbeeld zonnepanelen, met het verbeteren van het binnenklimaat in uw gebouw en het benutten van subsidies en fiscale voordelen.

Het motto van ons project is dan ook:

Wij helpen u graag te verdienen aan duurzaamheid!

Belangrijke data

  • null

    Openstelling nieuwe SDE++ subsidie: juni 2022

    Wat kosten zonnepanelen op uw dak en wat levert het op? Voor meer informatie en een vrijblijvende verkenning van uw mogelijkheden klik hier: https://mijnzonadvies.nl U krijgt dan inzicht in wat op uw locatie met zonnepanelen kan worden opgewekt, wat de benodigde investering is, wat de hoogte van de SDE-subsidie kan zijn en wat het u financieel oplevert.

    Neem voor meer informatie contact met ons op.

EEN GREEP UIT ONS DIENSTENPAKKET

null

Informatie & inspiratie

Informatie & inspiratie

Van de regio over energiebesparing en het lokaal opwekken van duurzame energie.

null

Quick scans

Quick scans

QuickScans bieden inzicht in de grote verbruiksposten en de best lonende aanpassingen, met een raming van de kosten en de terugverdientijd.

null

Big scan

Big scan

Voor ingrijpendere maatregelen die een grotere energiebesparing of andere vormen van kwaliteitswinst opleveren. Ook als second opinion.

null

Onafhankelijk advies

Onafhankelijk advies

Van bedrijven, maatschappelijke organisaties, verenigingen van eigenaren en woningbouwcorporaties.

null

Intake gesprek

Intake gesprek

Een vrijblijvend gesprek waarbij bewustwording wordt gecreëerd: Waar liggen behoeftes, verwachtingen en welke kansen passen daarbij? Na een intakegesprek ontvangt u indien gewenst een offerte voor advies.

null

Erkende Maatregelen Lijst (EML)

EML

Had u als organisatie voor 1 juli 2019 moeten voldoen aan de informatieplicht energiebesparing? Wij helpen u graag alsnog met onze eigen ontwikkelde applicatie www.mijneml.nl waarin u tevens een Plan van Aanpak kunt maken voor het bevoegd gezag.

null

Energielabels en keurmerken

Energielabels

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100m2 over minimaal energielabel C beschikken en per 1 januari 2030 over energielabel A. Wij helpen u graag verder bij het behalen van deze labels.

null

EPA-U

EPA-U

Advies over energielabels in de utiliteitsbouw.

null

EED Energie Audit

Energie Audits

Heeft u meer dan 250 fte of een jaaromzet van € 50 miljoen of meer? Dan komt u in aanmerking voor een EED. Wij kunnen u helpen met het uitvoeren van de EED.

null

Subsidies

Subsidies

Wij adviseren u graag welke subsidies beschikbaar en van toepassing zijn. Indien u assistentie wenst bij het aanvragen van deze subsidies helpen wij u graag.

null

Offerte Vergelijking

Offerte Vergelijking

Meerdere offertes tot uw beschikking? Wij helpen u graag de best passende offerte te kiezen.

null

MijnZonadvies

MijnZonadvies

Op een eenvoudige manier kunt u laten onderzoeken of zonnepanelen en SDE-subsidie (Stimulering Duurzame Energie) voor het plaatsen van zonnepanelen voor u aantrekkelijk is.

null

Bouwbegeleiding

Bouwbegeleiding

Tijdens de bouw kunnen wij met u meekijken. Wij controleren of de installatie volgens afspraak is geplaatst zodat u zich hier geen zorgen over hoeft te maken.

VEEL GESTELDE VRAGEN

Wat is EML?

EML staat voor Erkende MaatregelenLijsten voor energiebesparing.

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder te treffen. Deze ‘Erkende Maatregelen’ zijn vermeld in de Erkende MaatregelenLijsten, opgesteld per bedrijfstak.

Door de maatregelen te treffen van de Erkende Maatregelenlijsten voor energiebesparing (EML) kunt u aan deze verplichting voldoen.

Wat is de informatieplicht voor energiebesparing?

De informatieplicht houdt in dat de drijver van de inrichting rapporteert welke energiebesparende maatregelen het heeft getroffen. Het uitgangspunt is de erkende maatregelenlijst energiebesparing (EML) die voor de inrichting (de bedrijfstak) geldt. De lijst bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

De verplichting omvat:
⦁ Rapporteren van de getroffen maatregelen (verplicht)
⦁ Omschrijven van een getroffen alternatieve maatregel (verplicht)
⦁ Toelichten van het niet treffen van een maatregel (vrijwillig)

Na de eerste rapportage in 2019 moet u om de vier jaar uw bevoegd gezag informeren over de genomen maatregelen in uw inrichting.

Waar vind ik de Erkende Maatregellijsten (EML)?

In de bijlage 10 van de Activiteitenregeling milieubeheer zijn per bedrijfstak erkende maatregellijsten voor energiebesparing opgenomen. De beschikbare (gepubliceerde) lijsten en een overzicht van de bedrijfstakken waarvoor nieuwe lijsten ontwikkeld worden vindt u in Energiebesparing en Winst. De maatregelen uit de gepubliceerde lijsten zijn opgenomen in Energiebesparing en Winst. In het naslagwerk van Energiebesparing en Winst vindt u meer informatie over de maatregelen.

Eenvoudig en snel uw melding voor de informatieplicht regelen?

Energieke Regio heeft een applicatie ontwikkeld waarmee u eenvoudig en snel uw melding voor de informatieplicht kunt regelen.


MijnEML heeft alle Erkende Maatregelen voor u gebundeld en versimpeld zodat u eenvoudig uw actieplan kunt samenstellen. Met MijnEML wordt u door de Erkende Maatregelen geleid die van toepassing zijn op uw organisatie. In MijnEML vindt u tevens oplossingen en toepassingen van Erkende Maatregelen en geven experts op een groot aantal maatregelen advies. Hiermee wordt het invullen voor u makkelijker gemaakt!

Nadat u via MijnEML alle Maatregelen heeft ingevuld, kunt u aan het bevoegd gezag aantonen dat u met behulp van een actieplan voldoet aan wet- en regelgeving.

Wat is de subsidieregeling SDE+?

De overheid heeft de Subsidieregeling SDE+ in het leven geroepen om de productie van duurzame energie te stimuleren. Jaarlijks worden er budgetten beschikbaar gesteld waaruit organisaties en instellingen subsidie kunnen krijgen voor het aanleggen van installaties voor duurzame energieproductie. Niet alleen voor zonne-energie, maar ook voor energie uit biomassa, geothermie, water en wind.

De regeling is bedoeld voor grootverbruikers met een aansluiting groter dan 3 x 80 A. De installatie moet minimaal 15 kWp zijn, dat is vergelijkbaar met zo’n 50 zonnepanelen.

Wat zijn de voorwaarden van SDE+ subsidie?

Maakt het uit wanneer ik een subsidieaanvraag indien?

Ja, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst per werkdag. Als er op een dag meer aanvragen binnenkomen dan er budget beschikbaar is, rangschikt RVO de aanvragen op volgorde van de aanvraagbedragen. De aanvraag met het laagste bedrag is als eerste aan de beurt. Als de budgetgrens tussen aanvragen met een gelijk bedrag valt, wordt er geloot tussen deze aanvragen.

Zijn er subsidies bij de aanschaf van zonnepanelen?

U heeft de mogelijkheid om mee te doen met de SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) rondes.
Eind oktober 2019 starten er weer nieuwe SDE+ rondes.
Tevens zijn er lokale subsidies vanuit gemeentes.

Wilt u meer weten over ons onafhankelijke zonnepanelenadvies? Kijk op onze flyer:
flyer onafhankelijk zonnepanelenadvies via Stichting Energieke Regio-190225
Of stel uw vraag via zonadvies@energiekeregio.nl

Wat is de capaciteit van een zonnepaneel?

De capaciteit van zonnepanelen wordt uitgedrukt in Wattpiek, afgekort Wp.

Een zonnepaneel met een capaciteit van bijvoorbeeld 400 Wp levert meer op dan een zonnepaneel van 350 Wp maar een paneel met een lagere capaciteit kost minder. Als u een beperkt dakoppervlak heeft, kunt u door te kiezen voor zonnepanelen met een hogere capaciteit per paneel wellicht toch de hoeveelheid stroom opwekken die u nodig heeft.

Waar moet ik prijstechnisch naar kijken bij het kopen van zonnepanelen?

Als u zonnepanelen gaat kopen kijkt u natuurlijk naar de prijs. Kijk niet naar de prijs per zonnepaneel, maar kijk naar de prijs per capaciteitseenheid (Wp). Een zonnepaneel van 300Wp dat € 230,- kost is efficiënter dan een zonnepaneel van 280 Wp dat € 220,- kost. Het eerste kost namelijk € 0,77 per Wp en de tweede € 0,79 per Wp.

Wat is een EED energie-audit?

De energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak met als doel informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van een onderneming. De energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle bestaande energiestromen binnen de onderneming.

De energie-audit is bedoeld om mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en te meten. De Europese richtlijn wil met de energie-audits bewustwording en inzicht in mogelijke energiebesparingsmogelijkheden creëren. Dit moet leiden tot het stimuleren van bedrijven en instellingen om meer maatregelen te treffen voor het besparen van energie.

Wanneer is mijn organisatie EED plichtig?

De EED is een Europese richtlijn voor grote ondernemingen welke verplicht zijn een energie-audit uit te voeren. Deze verplichting geldt voor:

⦁ Ondernemingen waar meer dan 250 FTE werkzaam zijn (inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen), óf
⦁ een jaaromzet hebben van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen (inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen)

Uitzonderingen voor EED verplichte bedrijven zijn ondernemingen die zijn toegetreden tot de MEE of de MJA3 óf die Europees of internationaal gecertificeerd zijn.

Wat is het?

MKB ondernemers* kunnen vanaf 1 oktober 2021 gebruik maken van een nieuwe subsidieregeling die € 1.500 – € 2.500 extra voordeel kan opleveren!

* met een jaarlijks verbruik van minder dan 50.000 kWh elektra en minder dan 25.000 m3 aardgas

Wat kunt u er mee?

Gebruiken voor advies en begeleiding en daarmee grotendeels professioneel ontzorgd worden.

U kunt deze subsidie bijvoorbeeld gebruiken voor advies en begeleiding bij de realisatie van zonnepanelen op uw bedrijfsdak, het uitvoeren van energiebesparende maatregelen of het vaststellen van een energielabel.

Deze nieuwe subsidieregeling kan u € 1.500 – € 2.500 extra voordeel opleveren!

Door uw subsidieaanvragen door Stichting Energieke Regio te laten voorbereiden en bij RVO in te dienen wordt u professioneel ontzorgd en vergroot u de kans op toewijzing!

Wij ontzorgen u dan volledig. U wordt dan geholpen met de subsidieaanvraag, u wordt bijgestaan met het maken van de juiste keuzes en voorzien van onafhankelijk advies. Tot en met de uitvoering en oplevering krijgt u energieadvies op maat en wordt alles voor u in goede banen geleid.

vrouw

Daag ons uit met uw vraagstuk!

Leg ons uw vraagstuk voor, wij hebben altijd een partner in ons netwerk die uw vraag kan beantwoorden.

PARTNERS