Wat u weten moet over

Informatieplicht

Vanaf 1 juli 2019 bent u verplicht uw energieverbruik periodiek aan de overheid te melden. Als u jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektra en/of 25.000 m3 aardgast verbruikt, dan bent u verplicht om de Erkende Maatregelen voor energiebesparing toe te passen of op een andere manier aan te tonen dat u alle energiebesparingsmaatregelen treft die zich binnen vijf jaar laten terugverdienen. Uiterlijk 30 juni 2019 moet u daarvoor een plan hebben opgesteld en aangeleverd. Riskeer geen dwangsom! Wij helpen u graag tijdig met het toetsen aan de eisen en het opstellen van zo’n plan.

Waarom een informatieplicht?
Uit de Nationale Energieverkenning 2017 bleek dat het toezicht op, en handhaving van, de energiebesparingseis tegen hindernissen aanloopt. Hiermee komt een belangrijk deel van het doel in het Energieakkoord voor duurzame groei buiten bereik. Het niet hebben van voldoende informatie over een bedrijf of organisatie is een belangrijke hindernis. Het gaat om gegevens waarmee de controle op de energiebesparingsplicht gebeurt. Door een informatieplicht te handhaven, komt de informatie vrij waarmee ook informatie gestuurde handhaving beter mogelijk wordt. Tegelijk moedigt de informatieplicht “het bedrijfsleven” aan om met energiebesparing te starten.

Wat betekent de informatieplicht voor uw bedrijf of organisatie?
U als drijver van een bedrijf of organisatie geeft de genomen energiebesparende maatregelen aan. Uitgangspunt vormt de lijst met erkende maatregelen voor energiebesparing die voor uw specifieke branche is gemaakt.

Wanneer moet aan de informatieplicht zijn voldaan?
Uiterlijk 1 juli 2019 van ieder bedrijfspand een rapport bij het bevoegd gezag inleveren. Dit doet u via het eLoket van RVO.nl waarna RVO.nl uw rapport één op één doorstuurt aan het bevoegd gezag voor uw bedrijf of organisatie. Het bevoegd gezag bepaalt of binnen een korte tijd een controle nodig is. Daarna geldt dat eenmaal per vier jaar een nieuws rapport wordt opgestuurd. Specifiek voor EED-ondernemingen geldt dat op zijn laatst op 5 december 2019 een rapport bij het bevoegd gezag wordt ingeleverd.

Boetes (algemeen)
Het bevoegd gezag moet handhavend optreden als er na hercontrole nog niet aan de wet voldaan wordt. Bijvoorbeeld door het opleggen van een last onder dwangsom. De hoogte van de dwangsom is afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Veelal gaat het om een bedrag van € 1.000,- per overtreding.

Wat kan Energieke Regio voor u betekenen?
Wilt u weten hoe u aan de informatieplicht energiebesparing kunt voldoen? Wij geven u hierover graag advies en helpen u dit graag te bereiken.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Belangrijke data

 • null

  01-01-2019

  Informatieplicht gaat van start

 • null

  01-03-2019

  Nieuwe SDE + subsidie rondes

 • null

  01-07-2019

  Deadline om uw EML in te leveren

EEN GREEP UIT ONS DIENSTENPAKKET

null

Informatie & inspiratie

Informatie & inspiratie

Van de regio over energiebesparing en het lokaal opwekken van duurzame energie.

null

Quick scans

Quick scans

QuickScans bieden inzicht in de grote verbruiksposten en de best lonende aanpassingen, met een raming van de kosten en de terugverdientijd.

null

Big scan

Big scan

Voor ingrijpendere maatregelen die een grotere energiebesparing of andere vormen van kwaliteitswinst opleveren. Ook als second opinion.

null

Onafhankelijk advies

Onafhankelijk advies

Van bedrijven, maatschappelijke organisaties, verenigingen van eigenaren en woningbouwcorporaties.

null

Erkende Maatregelen Lijst (EML)

EML

Gebruikt uw organisatie meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m³ aardgas per jaar? Dan moet u in 2019 voldoen aan de meldplicht EML. Wij helpen u hier graag bij.

null

Energie Audits

Energie Audits

Heeft u meer dan 250 fte of een jaaromzet van € 50 miljoen of meer? Dan komt u in aanmerking voor een EED. Wij kunnen u helpen met het uitvoeren van de EED.

null

Energielabels en keurmerken

Energielabels

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100m2 over minimaal energielabel C beschikken en per 1 januari 2030 over energielabel A. Wij helpen u graag verder bij het behalen van deze labels.

null

EPA-U

EPA-U

Advies over energielabels in de utiliteitsbouw.

null

Intake gesprek

Intake gesprek

Een vrijblijvend gesprek waarbij bewustwording wordt gecreëerd: Waar liggen behoeftes, verwachtingen en welke kansen passen daarbij? Na een intakegesprek ontvangt u indien gewenst een offerte voor advies.

null

Subsidies

Subsidies

Wij adviseren u graag welke subsidies beschikbaar en van toepassing zijn. Indien u assistentie wenst bij het aanvragen van deze subsidies helpen wij u graag.

null

Offerte Vergelijking

Offerte Vergelijking

Meerdere offertes tot uw beschikking? Wij helpen u graag de best passende offerte te kiezen.

null

Bouwbegeleiding

Bouwbegeleiding

Tijdens de bouw kunnen wij met u meekijken. Wij controleren of de installatie volgens afspraak is geplaatst zodat u zich hier geen zorgen over hoeft te maken.

vrouw

Daag ons uit met uw vraagstuk!

Leg ons uw vraagstuk voor, wij hebben altijd een partner in ons netwerk die uw vraag kan beantwoorden.

PARTNERS