Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Stichting Energieke Regio kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stichting Energieke Regio en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stichting Energieke Regio verstrekt. Stichting Energieke Regio kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw bedrijfsnaam
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM STICHTING ENERGIEKE REGIO GEGEVENS NODIG HEEFT
Stichting Energieke Regio verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Tevens kunnen door u aangeleverde gegevens worden bewaart voor onze impactmetingen en onze nieuwsberichten. Deze gegevens worden uitsluitend met uw toestemming gepubliceerd. Daarnaast kan Stichting Energieke Regio uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit advisering op het gebied van verduurzaming.

HOE LANG STICHTING ENERGIEKE REGIO UW GEGEVENS BEWAART
Stichting Energieke Regio bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN
Stichting Energieke Regio verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITE BEZOEK
Op de website van Stichting Energieke Regio worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting Energieke Regio gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@energiekeregio.nl. Stichting Energieke Regio zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Stichting Energieke Regio neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting Energieke Regio maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Energieke Regio verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@energiekeregio.nl. www.ernon.nl is een website van Stichting Energieke Regio en is als volgt te bereiken:


Post- en vestigingsadres:
Energieke Regio Zuidwest Nederland
Geldersedijk 22A
3247 KD Dirksland
Tel. 0187 – 603918
E-mailadres: info@energiekeregio.nl