Subsidie voor Sportclubs

Per 1 januari 2019 wordt de nieuwe subsidieregeling ‘Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties’ beschikbaar gesteld door het Rijk, speciaal voor sportclubs. De subsidie is bedoeld voor het verduurzamen van sportaccommodaties. Een sportclub kan maximaal 2,5 miljoen euro subsidie per jaar ontvangen, wat aangevraagd mag worden in meerdere keren, waarbij een enkele subsidieaanvraag minimaal €5000,- dient te zijn. De regeling subsidieert…