Projecten met aantrekkelijke acties

Wij zijn er voor iedereen die zijn gebouw wil verduurzamen en helpen je met onderstaande projecten graag op weg. Meld je aan om te profiteren van aantrekkelijke (vaak tijdelijke) acties.

PROJECTEN
Wij ondersteunen ook provincies, (samenwerkende) gemeenten en andere stakeholders met het projectmatig verduurzamen van zakelijk en maatschappelijk vastgoed. Doelgroepen daarbij zijn ondernemers, bedrijventerreinen en maatschappelijke organisaties zoals scholen, ziekenhuizen, zorginstellingen, woningcorporaties die hun vastgoed willen of moeten verduurzamen.

Zo zijn er verschillende projecten waarbij een specifieke doelgroep gratis of met een aantrekkelijke korting één of meerdere Energieadviezen aangeboden krijgt. Deze projecten zijn opgezet om te motiveren, faciliteren, adviseren, begeleiden en ontzorgen bij het verduurzamen van vastgoed.

ZAKELIJK ENERGIELOKET
Ook zijn er gemeenten waarvoor wij het Zakelijk Energieloket verzorgen. Ondernemers en beheerders van maatschappelijke organisaties uit die gemeenten kunnen daar terecht voor informatie, gerichte adviezen en uiteraard hulp bij het verduurzamen van hun panden. Met behulp van Energieke Regio wordt geleerd hoe stapsgewijs kan worden verduurzaamd, wat dat kost en wat het oplevert.

OPTIMALE BEDIENING
Met Rabobank hebben wij een landelijke samenwerking. Vanuit dat samenwerkingsverband helpen we zakelijke en maatschappelijke klanten van Rabobank met het verduurzamen van hun vastgoed. Het komt voor dat Stimuleringsregelingen en acties opgezet door provincies, (samenwerkende) gemeenten, andere stakeholders en/of Rabobanken een overlap met elkaar hebben en tegelijkertijd lopen. Door deze samenwerking zijn we in staat om na te gaan of er wellicht lopende Rabobank- en/of regionale acties zijn waarvan je kunt profiteren en zodoende optimaal bediend wordt.