GEBIEDSGERICHTE EN/OF SECTORGERICHTE AANPAK

GEBIEDSGERICHTE EN/OF SECTORGERICHTE AANPAK

Wij ondersteunen in het hele land provincies, (samenwerkende) gemeenten, ondernemersverenigingen, brancheorganisaties en andere stakeholders met het projectmatig verduurzamen van het vastgoed van hun doelgroepen. Daarbij helpen we ook om belemmeringen zoals de gevolgen van netcongestie te vermijden, uit te stellen of te verzachten, met zowel individuele als collectieve oplossingen. We doen dit altijd vanuit onze 100% onafhankelijke positie.

We doen dat gebiedsgericht bijvoorbeeld op de volgende wijze:

BEDRIJVENTERREINEN

Vaak startend met een inventarisatie door middel van gestructureerd opgezette gesprekken met ondernemers, waarna we samen met de stakeholders een gebiedsgerichte aanpak opzetten voor de aspecten waar ‘energie op zit’. Desgewenst aan te vullen met een Energie Potentieel Scan, waarmee op basis van openbare data de potentie voor energiebesparing en -opwek in kaart worden gebracht. We bieden desgewenst onafhankelijke begeleiding tot en met de uitvoering van de maatregelen.

ENERGY HUBS

In enkele tientallen projecten hebben wij de rol van ‘regiepartij’, ‘energie-expert’ en/of ‘technisch adviseur’. We begeleiden de verkenning en realisatie van Energy Hubs van A tot Z, of ‘vullen de gaten’ die andere partijen niet kunnen invullen. We kennen zowel de problematiek, de marktpartijen, de innovaties alsook de juridische,  economische en organisatorische aspecten. Voor de technische analyses en ontwerpen werken we nauw samen met experts uit ons adviseursnetwerk.

KENNISSESSIES NETCONGESTIE

We verzorgen – vaak samen met de netbeheerder – webinars en bijeenkomsten over dit thema, waarbij we zowel individuele oplossingen als de mogelijkheden van Energie Delen (‘Energy Hubs’) toelichten. We zijn sterk in zichtbaar maken wat wel kan!

WINKELGEBIEDEN

Startend met een inventarisatie door middel van gestructureerd opgezette gesprekken met pandeigenaren en winkeliers, waarna we samen met de stakeholders een gebiedsgerichte aanpak opzetten voor de aspecten waar ‘energie op zit’. De problematiek is anders dan op een bedrijventerrein en verdient dan ook een eigen aanpak.

ZON-OP-DAK

We inventariseren bijvoorbeeld alle zakelijke daken waar minimaal 100 m2 aan zonnepanelen op lijkt te passen, met een adviesaanbod voor kleinere en grotere daken. We bieden desgewenst onafhankelijke begeleiding tot en met de uitvoering van de maatregelen en werken ook graag samen met lokale energiecoöperaties.

ZAKELIJK ENERGIELOKET

Ook zijn er gemeenten waarvoor wij het Zakelijk Energieloket verzorgen. Ondernemers en maatschappelijke organisaties uit die gemeenten kunnen daar terecht voor informatie, gerichte adviezen en uiteraard hulp bij het verduurzamen van hun panden. Met behulp van Energieke Regio wordt geleerd hoe stapsgewijs kan worden verduurzaamd, wat dat kost en wat het oplevert.

We doen dat ook sectorgericht bijvoorbeeld met programma’s die zich richten op scholen, kerken, dorpshuizen, agrarische ondernemers, etc.

Verder hebben we meerdere soorten energieadviezen beschikbaar, die bijvoorbeeld via een voucherregeling aan bedrijven en/of maatschappelijke organisatie worden aangeboden. Ook hebben we een activatiepakket ontwikkeld waarmee deze onder de aandacht van de doelgroepen worden gebracht. Met onze rapportagetool houden we de stakeholders op de hoogte van de voortgang van de adviestrajecten.

OPTIMALE BEDIENING

Met Rabobank hebben wij een landelijke samenwerking. Vanuit dat samenwerkingsverband helpen we zakelijke en maatschappelijke klanten van Rabobank met het verduurzamen van hun vastgoed. Vaak gebeurt dat in de vorm van samenwerkingen tussen gemeenten, Rabobank, andere stakeholders en onze stichting, bijvoorbeeld in de vorm van een Green Deal. In zo’n Green Deal worden meerjarige afspraken gemaakt over doelgroepen, doelstellingen, onderlinge samenwerking, rolverdeling en (financiële) inbreng.

Wil je meer weten over onze gebiedsgerichte en/of sectorgerichte aanpak? Neem dan contact met ons op!

Brede expertise en onafhankelijk
Energieke Regio werkt al ruim 10 jaar lang intensief samen met tientallen adviesbureaus op alle kennisgebieden die met het verduurzamen van zakelijk en maatschappelijk vastgoed te maken hebben. In onze adviezen betrekken we maatschappelijke-, financiële-, wettelijke- en comfort aspecten. Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk en onafhankelijk van leveranciers, installateurs, aannemers en andere uitvoerende partijen. Dat is de kracht van onafhankelijk advies!