Ja! Ik wil een gratis energieadvies

Energieke Regio

Goeree-Overflakkee

MAAK NU GEBRUIK VAN EEN GRATIS ENERGIEADVIES

Ondernemers en maatschappelijke organisaties ontkomen vaak niet aan een hoog energieverbruik. Komt jouw bedrijf of organisatie door de hoge energieprijzen in de problemen of wil je (verder) verduurzamen? Gemeente Goeree-Overflakkee bied je graag een helpende hand met een gratis vrijblijvend energieadvies ter waarde van €800.

De gratis Energieadviezen* zijn er voor alle ondernemers en maatschappelijke organisaties op Goeree-Overflakkee die jaarlijks minimaal 15.000 kilowattuur (kWh) aan elektra en/of minimaal 5.000 m3 aan aardgas verbruiken en aan de slag willen gaan met verduurzaming.

Naast de energieadviezen zullen wij je (als je daarvoor in aanmerking komt) ook attenderen op de TEK-regeling (Tegemoetkoming Energielasten).

* Wil je meerdere energieadviezen voor 1 locatie? Dan wordt er een eigen bijdrage gevraagd. Per bedrijf of maatschappelijke organisatie kunnen maximaal 2 locaties voor een gratis energieadvies worden aangemeld.

Korte Termijn Bespaarscan

Identificeer maatregelen met een korte terugverdientijd

Relatief snel resultaat boeken hoe doe je dat? Start met een Korte-Termijn-Bespaarscan

Het advies richt zich op maatregelen die zich op korte-termijn laten terugverdienen en is o.a. gebaseerd op de van toepassing zijnde Erkende Maatregelenlijst.
Tip: Organisaties met een jaarverbruik boven 50.000 kWh elektra en/of 25.000 m3 aardgas kunnen dit advies ook gebruiken om te voldoen aan de Informatieplicht energiebesparing via de site van RVO, of op eigen kosten vragen of Energieke Regio dat voor hen wil verzorgen.

 • Advies op basis van de relevante Erkende Maatregelenlijst (EML)
 • Gericht op korte-termijn energiebesparing
 • Branche specifieke maatregelen
 • Terugverdientijd normaal binnen vijf jaar. Met de huidige energietarieven lukt dat vaak al binnen één jaar!
 • Aandacht voor zowel gedragsmaatregelen als technische maatregelen

Advieskosten: € 800,- excl. btw

Als je de (Middel)lange-Termijn-Bespaarscan + Korte-Termijn-Bespaarscan voor één locatie in combinatie met elkaar laat uitvoeren betaal je totaal € 300,- excl. btw voor deze twee Energieadviezen, want je krijgt dan korting op de kostprijs van deze 2e scan die voor eigen rekening is.

(Middel)lange-Termijn-Bespaarscan

Startadvies over Energiebesparing

Zuinig omgaan met energie, hoe doe je dat? Start met een scan voor energiebesparing.

Dit startadvies is gericht op (middel)lange termijn besparingen. Bevat ruim 50 gebouwgebonden verduurzamingsmaatregelen en maakt inzichtelijk waarmee jij energie kan besparen en welke indicatieve invloed dat op je energielabel heeft. Ook wordt er aandacht besteed aan je wettelijke plichten en beschikbare subsidies.

 • Startadvies Energiebesparing
 • Gericht op (middel)lange termijn besparingen
 • Met ruim 50 gebouwgebonden verduurzamingsmaatregelen
 • Aandacht voor zowel gedragsmaatregelen als technische maatregelen
 • Ook aandacht voor wettelijke plichten en subsidies

Advieskosten: € 800,- excl. btw

Als je de (Middel)lange-Termijn-Bespaarscan + Korte-Termijn-Bespaarscan voor één locatie in combinatie met elkaar laat uitvoeren betaal je totaal € 300,- excl. btw voor deze twee Energieadviezen, want je krijgt dan korting op de kostprijs van deze 2e scan die voor eigen rekening is.

Maatwerkadvies Energielabelverbetering

Laat nu het Energielabel van uw pand bepalen, dan krijg je het label-verbeteradvies gratis aanboden

Dit maatwerkadvies toont wat je moet doen om energielabel C of beter te behalen

Sowieso is het een goed idee om te kijken hoe je energie kunt besparen in jouw bedrijfspand. Veel eigenaren of gebruikers van bedrijfspanden investeren daarom slim in duurzaamheid. Het energielabel is een maatstaf voor hoe duurzaam je bedrijfspand is. Ook vanuit de overheid komt er steeds meer regelgeving voor duurzame gebouwen. Zo moeten kantoorgebouwen in 2023 minimaal energielabel C hebben. Is je kantoorpand 100 m2 of groter en heeft het voor minimaal 50% een kantoorfunctie? Dan moet je op zijn minst in 2022 al met dit traject begonnen zijn.

De gemeente Goeree-Overflakkee helpt je daarbij. Als je via Energieke Regio jouw Energielabel laat bepalen, dan krijgt je het label-verbeteradvies ter waarde van € 800 gratis aangeboden. Er is een gelimiteerd budget beschikbaar. Kortom: tijd om in actie te komen!

Het Maatwerkadvies Energielabelverbetering

 • Als eerste stap wordt het energielabel vastgesteld door een gecertificeerde adviseur
 • Het wettelijk niveau voor kantoorpanden is minimaal Energielabel C
 • Bij label D of slechter, of als jouw ambitieniveau hoger ligt dan C, kan een Energielabel-verbeteradvies worden opgesteld
 • Het definitieve energielabel wordt door de adviseur geregistreerd in het landelijk register

Het bepalen en registreren energielabel: Is afhankelijk van de omvang van het gebouw en bedraagt in de meeste gevallen tussen de € 1.000 en € 1.600 excl. btw.

Onderstaande advieskosten betreft alleen het Energielabelverbeteradvies.
Advieskosten: € 800,- excl. btw

Dit aanbod geldt uitsluitend voor eigenaren en gebruikers van kantoorpanden op Goeree-Overflakkee

Wie zijn wij?

Energieke Regio werkt al ruim 10 jaar lang intensief samen met tientallen adviesbureaus op alle kennisgebieden die met het verduurzamen van zakelijk en maatschappelijk vastgoed te maken hebben. Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk en onafhankelijk van leveranciers, installateurs, aannemers en andere uitvoerende partijen.

We helpen je graag te verdienen aan duurzaamheid, stellen altijd jouw behoeften voorop en garanderen kwaliteit tegen een scherpe prijs.

Wij denken volledig vanuit jouw belang. Dat is de kracht van onafhankelijk advies! Uiteindelijk neem je uiteraard zelf de beslissingen.

Daag ons uit met jouw vraagstuk!

Leg ons jouw vraagstuk voor, wij hebben altijd een partner in ons netwerk die jouw vraag kan beantwoorden.