Verduurzaming

Winkelcentrum Wateringen

Samenwerken aan een duurzaam winkelgebied

Welkom op de enquête pagina voor de verduurzaming van Winkelgebied Wateringen. Bedankt dat je de moeite hebt genomen om de vragenlijst te openen. Scrol naar beneden voor de vragen.

De Nederlandse regering heeft in het Klimaatakkoord van Parijs afgesproken ons hele land vóór 2050 klimaatneutraal te maken. Dat betekent dat de netto-uitstoot van broeikasgassen omlaag moet. Voor woonwijken en bedrijventerreinen zijn al talrijke projecten gestart. Maar winkelgebieden krijgen nog een stuk minder aandacht.

Een belangrijk winkelgebied verdient dezelfde verduurzamingskansen als woningen en bedrijventerreinen. Daarom hebben de BIZ centrum Wateringen, gemeente Westland, MKB Westland en de Provincie Zuid-Holland, de handen ineengeslagen om jou te faciliteren bij verduurzaming van het winkelgebied in Wateringen. De onafhankelijke Stichting Energieke Regio heeft de opdracht gekregen om de kansen en uitdagingen in kaart te brengen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de individuele behoeften van elke ondernemer, maar ook naar het gemeenschappelijke belang van het hele winkelgebied.

Jouw input is cruciaal, samen maken we het winkelgebied in Wateringen duurzamer!

Deze vragenlijst heeft als doel om een goed beeld te krijgen van de situatie in winkelgebied Wateringen. We leren graag wat je al verduurzaamd hebt, welke plannen je nog hebt, waar je tegenaan loopt en of je ondersteuning bij het verduurzamen kunt gebruiken. De antwoorden uit deze enquête worden anoniem verwerkt om een planmatige verduurzamingsaanpak voor het winkelgebied te maken. De resultaten worden gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst voor alle ondernemers uit het winkelgebied. Als dank voor deelname ontvangen de eerste 30 ondernemers die de enquête inleveren een gratis energieadvies van Stichting Energieke Regio ter waarde van € 960,-

Goed om te weten:

Stichting Energieke Regio neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. De enquêteresultaten worden geanonimiseerd gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst en je kan er op vertrouwen dat de door jou aangeleverde informatie niet wordt gedeeld met de Provincie Zuid-Holland, BIZ centrum Wateringen, MKB Westland en/of de gemeente Westland.

Bedankt voor het invullen van de enquête
Stichting Energieke Regio

Enquête vragen BIZ centrum Wateringen

Wil je vóór 25 oktober deze enquête invullen? Als dank voor deelname ontvangen de eerste 30 ondernemers die de enquête inleveren een gratis energieadvies van Stichting Energieke Regio ter waarde van €960.


Heb je vragen bij invoer? Mail ons op mijn.info@energiekeregio.nl of bel op werkdagen tussen 9-17 uur naar 0187 603918.